رویدادهای فرهنگ کودکی

نمایش شاهزاده خانم بدترکیب
نمایش شاهزاده خانم بد ترکیب به نویسندگی اوراند هریس از تاریخ ۸ فروردین به روی صحنه رفته است.  اجرای این نمایش تا ۲۴ اردیبهشت ۹۵ ادامه دارد. کارگردانی این نمایش را مریم کاظمی بر عهده دارد...
بررسی «نقش داستان‌های بومی در آموزش تفکر به کودک و نوجوان»
نمایش مستند «مدرسه در دست بچه‌ها»
نمایشگاه نقاشی در حمایت از کودکان محک برگزار می‌شود

آرش کماندار