رویدادهای فرهنگ کودکی

نمایشگاه عروسک های دست ساز کودکان
موزه عروسک های ملل با همکاری پژوهشکده مردم شناسی میراث فرهنگی و گردشگری در تاریخ ۲۵ بهمن ۱۳۹۴ نمایشگاهی از عروسک های ساخته ی کودکان و نوجوانان را در تالار همایش های موزه ملی ایران به نمایش خواهد...
نمایشگاه کتاب هایی برای کودکان نابینا
نمایشگاه فعالیت‌های مادران و کودکان برنامه با من بخوان در خانه فرهنگ محمودآباد
نمایش کوزه ی عسل نیست؟!

آرش کماندار