رویدادهای فرهنگ کودکی

کارگاه های تابستانی موسسه آشیانه کودک
موسسه آشیانه کودک در تابستان ۹۵ کارگاه های تجربی با موضوع های هنری و ادبی و علمی برگزار می کند. کارگاه خلاقیت با رویکرد: تفکر و تنوع با تاکید بر: توانمندی های انفرادی و گروهی، نگاه...
نشست «بدن در آثار ادبی» در شورای کتاب کودک
نگاهی انتقادی به ۶۰ سال فرهنگ دیداری کودکان در نمایشگاه «کارنامه»
اعلام برگزیدگان دومین جشنواره ادبیات کودک شیراز
انتخابات انجمن نویسندگان کودک و نوجوان برگزار می‌شود

آرش کماندار