قصه گویی در کلاس

 کلاسی یک قصه یا حکایت معروف را برمی گزیند. دانش آموزان طرح داستان خلاصه و به سکانس هایی تقسیم می کنند. هر کدام از این بخش ها، بر روی کارت هایی نوشته می شود. بیشتر بخوانید about جستجوی گنج قصه

نوشته : editor9 /
تعداد دیدگاه: 1 /

 این یک برنامه قصه گویی دنباله دار است. به این شکل که یک قصه را شروع می کنیم و در اوج قصه آن را نا تمام میگذاریم. بیشتر بخوانید about جشنواره ۱۰۰۱ شب

نوشته : editor9 /
تعداد دیدگاه: 0 /
قصه گویی و ساختن کاردستی با داستان های فارسی آموز ادبی

 از هر دانش آموز خواستم جعبه ای بردارد و وسایلی را که فکر می کند می تواند با آن ها کاردستی درست کند در آن جمع آوری کند. وسایلی مانند تایر ماشین اسباب بازی، خرده های تراش مداد، پولک، صدف، سنگ، چوب، پنبه، حبوبات، نخ، دکمه، دستمال کاغذی، خرده پارچه ها و موارد دیگر.  بیشتر بخوانید about قصه گویی و ساختن کاردستی با داستان های فارسی آموز ادبی

نوشته : editor9 /
تعداد دیدگاه: 0 /
قصه گویی و نقاشی درباره حرفه های مختلف

 وارد کلاس شدم. به بچه ها گفتم "بچه ها می خوام یه قصه براتون بگم":  بیشتر بخوانید about قصه گویی و نقاشی درباره حرفه های مختلف

نوشته : editor9 /
تعداد دیدگاه: 0 /