راهنما

بهداشت نوزاد
حضور مادر از درد نوزادان می‌کاهد
حضور مادر از درد نوزادان می‌کاهد

مطالعات جدید محققان امریکایی نشان می‌دهد که حضور مادران به عنوان تسکین دهنده‌ای در زمان بیماری نوزادان عمل می‌کند.

هفته ی تغذیه با شیر مادر: "نگاه به گذشته برای برنامه ریزی آینده"‬
هفته ی تغذیه با شیر مادر: "نگاه به گذشته برای برنامه ریزی آینده"‬

امسال بیستمین سالی است که هفته جهانی تغذیه با شیر مادر جشن گرفته می شود. هر سال بیش از ۱۷۰ کشور در سراسر جهان ۱۱- ۱۷ مرداد ماه (۱ تا ۷ آگوست) را جشن می گیرند تا تغذیه با شیر مادر را ترویج کنند و بهداشت نوزادان را بهبود دهند.

Syndicate content
hodak.png