انتشارات مبتکران

انتشارات مبتکران

انتشارات مبتکران با سرپرستی یحیی دهقانی از سال ۱۳۶۵ فعالیت خود را آغاز کرده است. زمینه ی اصلی فعالیت آن کتاب های کمک آموزشی است، اما در زمینه ی ادبیات کودک نیز فعالیت می کند.

اطلاعات نویسنده

نویسنده / مترجم: editor3