روزشمار کودکی ۱۳۹۵، تقویم فرهنگی - محیط زیستی

دنبالم بیا!

نام انگلیسی: 
Im Wald
دنبالم بیا!
شناسنامه کتاب
نویسنده: 
Ermanno Cristini
ارمانو کریستینی
تصویرگر: 
Luigi Purichelli
لویجی پوریچلی
برگردان: 
معین مهدوی
ناشر: 
سال نشر: 
۱۳۸۸

دنبالم بیا ! کتابی است مصور که تصاویر زیبای آن پوشش طبیعی زمین را - در یک جنگل - نشان می دهد، تصاویری واقع گرایانه از جانوران، گیاهان، حشرات و گل ها که برای شناخت جنگل فراهم آمده است.
کودکان به دنبال پروانه ای کوچک، به یک گردش تخیلی در جنگل می روند و با کشف کردن و نامیدن چیزها، شناخت کاملی از محیط طبیعی جنگل و آن چه در آن است، پیدا می کنند.

 

نگارنده: 
گروه بررسی آثار علوم تجربی شورای کتاب کودک
راهنما