رنگ ها و شکل ها در کتابخانه

برگردان: 
گروه مترجمان کتابک - ترانه وکیلی

رنگ ها و شکل ها"، یکی از طرح های پیشنهادی موسسه تحقیقات کاربردی در رسانه های کودکان برای کتابخانه های عمومی و کودکان در آلمان است.

مخاطبان این پروژه کودکان پیش دبستانی و دبستانی هستند که به شکلی سرگرم کننده  با شماره رده بندی (رنگ ها) و انواع شکل ها  در کتابخانه آشنا می شوند. مدت اجرای این پروژه برای هر گروه حدود ۶۰ دقیقه است. برای اجرای  آن از "کتاب مصور فرم ها" اثر Marie Houblon استفاده می کنیم.

پس از خوش آمد گویی،  می گوئیم  که امروز می خواهیم با رنگ ها و شکل ها در کتابخانه آشنا شویم. سپس در حدود ۵ تا ۱۰ دقیقه با کودکان "کتاب مصور فرم ها" را ورق زده و تماشا می کنیم. اینک از کودکان می خواهیم که در کتابخانه به دنبال  خط ها و دایره ها بگردند و انواع رسانه ها و رنگ ها را بیابند. در پایان این گردش هر کودک بایستی شکلی ای را انتخاب کرده  و همراه بیاورد. (حدود ۱۰ تا ۱۵ دقیقه)

انواع شکل و رنگ ها را همراه با کودکان تماشا می کنیم و راجع به آن ها با هم بحث و گفت و گو می کنیم. (حدود ۱۰ دقیقه). در پایان این گفت و گو، کودکان فرصت دارند باز در کتابخانه بگردند و آن را خود به تنهایی کشف کنند. (حدود ۱۰ دقیقه). سپس پیش از ترک کتابخانه، به طور خلاصه شیوه به امانت گرفتن کتاب را برای کودکان توضیح می دهیم. (حدود ۵ تا ۱۰ دقیقه)

راهنما

عضویت در کانال تلگرام