روزشمار کودکی ۱۳۹۵، تقویم فرهنگی - محیط زیستی

دانشنامه کودکان و نوجوانان آکسفورد : ۲ و ۱

نام انگلیسی: 
Oxford Children's Encyclopedia
دانشنامه کودکان و نوجوانان آکسفورد : ۲ و ۱
شناسنامه کتاب
برگردان: 
شهریار بهرامی اقدم...[و دیگران]
ویراستار: 
مجید ملکان و محمد رضا افضلی
سال نشر: 
۱۳۸۳

در مقدمه کتاب توضیحاتی درباره ویژگی های دایرة المعارف یا دانشنامه، مدخل های این دانشنامه، تنظیم مقاله های آن بر اساس الفبایی آمده است. سپس به چگونگی استفاده از دانشنامه اشاره شده است. دانشنامه کودکان و نوجوانان آکسفورد بیش از ۸۰۰ مدخل در زمینه های گوناگون علوم: فیزیک و مکانیک تا زیست شناسی و روان شناسی دارد. جلد اول آن در بر دارنده مدخل هایی است که شامل حرف "آ" تا حرف "ر" است و در جلد دوم، مدخل های حرف "ز" تا حرف "ی" آمده است. در پایان جلد دوم نمایه ای از کل مطالب برای جست و جوی دقیق تر آورده شده است.

نگارنده: 
عاطفه سلیانی
راهنما