شعرهای کودکانه

خونه‌ی شیرین - شکوه قاسم نیا

این خونه رو کی ساخته؟
زنبور زیبا ساخته

گوشه به گوشه شو با
شیره ی گل ها ساخته

نوشته : editor /
تعداد دیدگاه: 0 /
شعر رنگ سبز - جعفر ابراهیمی

من رنگ سبزم
برگ درختم
گاهی لباسم
بر بند رختم

من سبز هستم
رنگ بهارم
هم پیش گل‌ها
هم پیش خارم

نوشته : editor /
تعداد دیدگاه: 0 /
به خاطر خروسه - شکوه قاسم‌نیا

خروسه اومد نگام کرد
نگاه به کفش پام کرد
کاکلشو تکون داد
قوقولی قوقو صدام کرد

نوشته : editor /
تعداد دیدگاه: 0 /
شعر زمستون

اَلسّون و بَلسّون 
رفته بابام خراسون
دلم شده یه ذرّه 
برای او، خدا جون!

نوشته : editor /
تعداد دیدگاه: 0 /
زیر آفتاب - جعفر ابراهیمی

رو برگ شاخه ی گل
شاپرکی نشسته

نشسته زیر آفتاب
دو تا بال هاشو بسته

نوشته : editor /
تعداد دیدگاه: 0 /
خونه ما - افسانه شعبان نژاد

خونه ما باغچه داره
اتاق و یک تاقچه داره

پله داره، نرده داره
پنجره هاش پرده داره

نوشته : editor /
تعداد دیدگاه: 0 /
مادربزرگ خوبم - اسدالله شعبانی

آی قصه قصه قصه
نون و پنیر و پسته
مادربزرگ خوبم
پهلوی من نشسته

نوشته : editor /
تعداد دیدگاه: 0 /
برف - عباس يمينی‌شريف

بين زمين و آسمان
مثل پر کبوتران

برف مياد ريز و درشت
دانه به دانه مشت مشت

نوشته : editor /
تعداد دیدگاه: 0 /
شعر صدای باد - اسدالله شعبانی

پنجره اتاقم
باز می شه بسته می شه

این کیه پشت پرده
این کیه پشت شیشه؟

نوشته : editor /
تعداد دیدگاه: 0 /
شعر ماه و ستاره - علی اصغر نصرتی

شب اومد و ستاره
رو آسمون نشسته

نه یک، نه ده، نه صدتا
هزار هزار تا دسته

نوشته : editor /
تعداد دیدگاه: 0 /

عضویت در کانال تلگرام