راهنما

محسن سامع
خاطره های خط خطی
کتاب کودک و نوجوان: خاطره های خط خطی
ناشر: 
گروه‌بندی سنی: 
۷ - ۹ سال و ۱۰ - ۱۲ سال

سوفی دختر کوچکی است که داستان ها و خاطره هایی از خانواده اش یعنی عمه نبات، سحر خواهرش، برادر کوچکش بنام سهراب، پدر و مادر و دوستانش را به همراه شیطنت ها و دسته گل هایی که خود به آب می دهد، نقل می کند.

Syndicate content
hodak.png