راهنما

نمایشنامه کودک
نمایشنامه های آسان (برای اجرا در کلاس درس و صحنه ی تئاتر)
کتاب کودک و نوجوان: نمایشنامه های آسان (برای اجرا در کلاس درس و صحنه ی تئاتر)
پدیدآورندگان: 
حسن دولت آبادی
گروه‌بندی سنی: 
بزرگ‌سالان

نبود نمایشنامه های همخوان با «مقدورات و محدودیت های امکاناتی، مقرراتی و وقتیِ آموزشگاه ها»، و نا آشنایی بیشتر مربیان، دبیران و دانش آموزان علاقه مند با چگونگی تولید تئاتر، دو انگیزه مهم برای حسن دولت آبادی بوده است تا او را به تدوین مجموعه ی ده جلدی «نمایشنامه های آسان برای اجرا در کلاس درس و صحنه تئاتر» وادار سازد.

Syndicate content
hodak.png