راهنما

پیام های روز جهانی کتاب کودک
نامه به کودکان جهان نامه به کودکان جهان

خوانندگان بارها از نویسندگان می پرسند که قصه های خود را چگونه می نویسند یعنی ایده ها از کجا می آیند؟
نویسنده در پاسخ می گوید: از تخیلم. خواننده با شنیدن این جواب احتمالاً می گوید: آه، بله. اما تخیلتان کجاست، از جنس چیست و آیا هر کسی دارای تخیل است؟

بیشتر بخوانید
شعار و پیام روز جهانی کتاب کودک ۲۰۱۲/۱۳۹۱ شعار و پیام روز جهانی کتاب کودک ۲۰۱۲/۱۳۹۱

روزی روزگاری همه زمینی ها قصه ای گفتند!

بیشتر بخوانید
شعار و پیام روز جهانی کتاب کودک ۲۰۱۱/۱۳۹۰ شعار و پیام روز جهانی کتاب کودک ۲۰۱۱/۱۳۹۰

 کتاب‌ها به یاد می‌آورند!

بیشتر بخوانید
کتابی در انتظار تو است، آن را پیدا کن! شعار و پیام روز جهانی کتاب کودک ۲۰۱۰/۱۳۸۹

کتابی در انتظار تو است، آن را پیدا کن!

بیشتر بخوانید
شعار و پیام روز جهانی کتاب کودک ۲۰۰۹/۱۳۸۸ شعار و پیام روز جهانی کتاب کودک ۲۰۰۹/۱۳۸۸

با کتاب ها که همدم منند
هستم آنجا که آرزو دارم

بیشتر بخوانید
شعار و پیام روز جهانی کتاب کودک ۲۰۰۸/۱۳۸۷ شعار و پیام روز جهانی کتاب کودک ۲۰۰۸/۱۳۸۷

کتاب روشنگر است و دانایی شادی بخش

بیشتر بخوانید
شعار و پیام روز جهانی کتاب کودک  ۲۰۰۷/۱۳۸۶ شعار و پیام روز جهانی کتاب کودک ۲۰۰۷/۱۳۸۶

قصه ها گرد جهان می گردند

بیشتر بخوانید
شعار و پیام روز جهانی کتاب کودک ۲۰۰۶/۱۳۸۵ شعار و پیام روز جهانی کتاب کودک ۲۰۰۶/۱۳۸۵

سرنوشت کتاب ها را در ستاره ها جستجو کنیم

بیشتر بخوانید
شعار و پیام روز جهانی کتاب کودک ۲۰۰۵/۱۳۸۴ شعار و پیام روز جهانی کتاب کودک ۲۰۰۵/۱۳۸۴

کتاب: چشم جادویی

بیشتر بخوانید
شعار و پیام روز جهانی کتاب کودک ۲۰۰۴/۱۳۸۳ شعار و پیام روز جهانی کتاب کودک ۲۰۰۴/۱۳۸۳

کتاب، چراغ همیشه روشن

بیشتر بخوانید
شعار و پیام روز جهانی کتاب کودک ۲۰۰۳/۱۳۸۲ شعار و پیام روز جهانی کتاب کودک ۲۰۰۳/۱۳۸۲

کتاب، جهانی در تارهای شگفت انگیز

بیشتر بخوانید
شعار و پیام روز جهانی کتاب کودک ۲۰۰۲/۱۳۸۱ شعار و پیام روز جهانی کتاب کودک ۲۰۰۲/۱۳۸۱

کتاب به کتاب تا اوج آسمان ها

بیشتر بخوانید
شعار و پیام روز جهانی کتاب کودک ۲۰۰۱/۱۳۸۰ شعار و پیام روز جهانی کتاب کودک ۲۰۰۱/۱۳۸۰

هر چه هست در کتاب است

بیشتر بخوانید
شعار و پیام روز جهانی کتاب کودک ۲۰۰۰/۱۳۷۹ شعار و پیام روز جهانی کتاب کودک ۲۰۰۰/۱۳۷۹

راز در کتاب است و کتاب، خود، یک راز

بیشتر بخوانید
شعار و پیام روز جهانی کتاب کودک ۱۹۹۹/۱۳۷۸ شعار و پیام روز جهانی کتاب کودک ۱۹۹۹/۱۳۷۸

کتاب من، عشق من

بیشتر بخوانید
hodak.png