راهنما

پیام های روز جهانی کتاب کودک
نامه به کودکان جهان نامه به کودکان جهان بیشتر بخوانید
شعار و پیام روز جهانی کتاب کودک ۲۰۱۲/۱۳۹۱ شعار و پیام روز جهانی کتاب کودک ۲۰۱۲/۱۳۹۱

روزی روزگاری همه زمینی ها قصه ای گفتند!

بیشتر بخوانید
شعار و پیام روز جهانی کتاب کودک ۲۰۱۱/۱۳۹۰ شعار و پیام روز جهانی کتاب کودک ۲۰۱۱/۱۳۹۰

 کتاب‌ها به یاد می‌آورند!

بیشتر بخوانید
کتابی در انتظار تو است، آن را پیدا کن! شعار و پیام روز جهانی کتاب کودک ۲۰۱۰/۱۳۸۹

کتابی در انتظار تو است، آن را پیدا کن!

بیشتر بخوانید
شعار و پیام روز جهانی کتاب کودک ۲۰۰۹/۱۳۸۸ شعار و پیام روز جهانی کتاب کودک ۲۰۰۹/۱۳۸۸

با کتاب ها که همدم منند
هستم آنجا که آرزو دارم

بیشتر بخوانید
شعار و پیام روز جهانی کتاب کودک ۲۰۰۸/۱۳۸۷ شعار و پیام روز جهانی کتاب کودک ۲۰۰۸/۱۳۸۷

کتاب روشنگر است و دانایی شادی بخش

بیشتر بخوانید
شعار و پیام روز جهانی کتاب کودک  ۲۰۰۷/۱۳۸۶ شعار و پیام روز جهانی کتاب کودک ۲۰۰۷/۱۳۸۶

قصه ها گرد جهان می گردند

بیشتر بخوانید
شعار و پیام روز جهانی کتاب کودک ۲۰۰۶/۱۳۸۵ شعار و پیام روز جهانی کتاب کودک ۲۰۰۶/۱۳۸۵

سرنوشت کتاب ها را در ستاره ها جستجو کنیم

بیشتر بخوانید
شعار و پیام روز جهانی کتاب کودک ۲۰۰۵/۱۳۸۴ شعار و پیام روز جهانی کتاب کودک ۲۰۰۵/۱۳۸۴

کتاب: چشم جادویی

بیشتر بخوانید
شعار و پیام روز جهانی کتاب کودک ۲۰۰۴/۱۳۸۳ شعار و پیام روز جهانی کتاب کودک ۲۰۰۴/۱۳۸۳

کتاب، چراغ همیشه روشن

بیشتر بخوانید
شعار و پیام روز جهانی کتاب کودک ۲۰۰۳/۱۳۸۲ شعار و پیام روز جهانی کتاب کودک ۲۰۰۳/۱۳۸۲

کتاب، جهانی در تارهای شگفت انگیز

بیشتر بخوانید
شعار و پیام روز جهانی کتاب کودک ۲۰۰۲/۱۳۸۱ شعار و پیام روز جهانی کتاب کودک ۲۰۰۲/۱۳۸۱

کتاب به کتاب تا اوج آسمان ها

بیشتر بخوانید
شعار و پیام روز جهانی کتاب کودک ۲۰۰۱/۱۳۸۰ شعار و پیام روز جهانی کتاب کودک ۲۰۰۱/۱۳۸۰

هر چه هست در کتاب است

بیشتر بخوانید
شعار و پیام روز جهانی کتاب کودک ۲۰۰۰/۱۳۷۹ شعار و پیام روز جهانی کتاب کودک ۲۰۰۰/۱۳۷۹

راز در کتاب است و کتاب، خود، یک راز

بیشتر بخوانید
شعار و پیام روز جهانی کتاب کودک ۱۹۹۹/۱۳۷۸ شعار و پیام روز جهانی کتاب کودک ۱۹۹۹/۱۳۷۸

کتاب من، عشق من

بیشتر بخوانید
hodak.png