راهنما

کتاب های بنفشه - بخش کودک و نوجوان انتشارات قدیانی
کتاب های بنفشه - بخش کودک و نوجوان انتشارات قدیانی

انتشارات بنفشه بخش کودک و نوجوان انتشارات قدیانی است که به سرپرستی نادر قدیانی در سال ۱۳۵۵ تاسیس شده است و تاکنون حدود ۲۰۰۰ عنوان کتاب برای کودکان و نوجوانان منتشر کرده است.
 

ایمیل: 
info@ghadyani.org
نشانی: 
تهران. خ. انقلاب، مقابل دانشگاه، خ. فخررازی، خ. شهدای ژاندارمری غربی، پ. ۹۰
تلفن: 
۶۶۴۰۴۴۱۰، ۶۶۴٠٣٢۶۴، ۰۹۱۲۱۰۹۹۸۵۸
hodak.png