راهنما

انتشارات مبتکران
انتشارات مبتکران

انتشارات مبتکران با سرپرستی یحیی دهقانی از سال ۱۳۶۵ فعالیت خود را آغاز کرده است. زمینه ی اصلی فعالیت آن کتاب های کمک آموزشی است، اما در زمینه ی ادبیات کودک نیز فعالیت می کند.

ایمیل: 
info@mobtakeran.com
نشانی: 
تهران. خ. انقلاب، خ. فخررازی، خ. شهید وحید نظری، شماره ۵۹، واحد ۴ کدپستی: ۱۳۱۴۷۶۴۹۶۱
صندوق پستی: 
۱۵۹۶-۱۳۱۴۵
تلفن: 
۶۶۹۵۴۳۹۰ -۲
hodak.png