راهنما

  • warning: preg_match() [function.preg-match]: Compilation failed: disallowed Unicode code point (>= 0xd800 && <= 0xdfff) at offset 1811 in /home/ketabak/public_html/sites/all/modules/ctools/includes/cleanstring.inc on line 157.
  • warning: preg_match() [function.preg-match]: Compilation failed: disallowed Unicode code point (>= 0xd800 && <= 0xdfff) at offset 1811 in /home/ketabak/public_html/sites/all/modules/ctools/includes/cleanstring.inc on line 157.
نشریه های کودکان

دراین بخش با نشریه های مناسب کودک و نوجوان آشنا می شوید. نشریه ‌ها به سبب داشتن مطالب کوتاه و متنوع، درتشویق کودکان ونوجوانان به خواندن نقشی موثر دارند. این گروه از نشریه ها،‌ ‌با در دسترس گذاشتن داستان های کوتاه،‌ دانستنی های عمومی، ‌بازی ها و سرگرمی ها و ده ها مطلب دیگر،‌ کودکان و نوجوانان را به خواندن علاقه مند می کنند و این شوق را در آن ها نهادینه می سازند.
کتابک  نشریه هایی را معرفی می کند که  فرصت بیشتری برای لذت بردن از خواندن و آشنایی با ادبیات و هنر برای کودکان و نوجوانان فراهم کنند و در عین حال به شماری از پرسش های آن ها پاسخ گویند.

hodak.png