راهنما

کارگاه هنر
هدف ها و اهمیت فعالیت های هنری هدف ها و اهمیت فعالیت های هنری

در این بخش به اهداف و اهمیت فعالیت های هنری نقاشی، کاردستی و مجسمه سازی به روش خلاق پرداخته می شود

چند رهنمود کلی چند رهنمود کلی

در این بخش چند رهنمود مهم در باره فعالیت های هنری در اختیار والدین، آموزگاران و مربیان قرار می گیرد

نکاتی مهم درباره ایمن سازی محیط کار نکاتی مهم درباره ایمن سازی محیط کار

نکاتی مهم درباره ایمن سازی محیط کار

مراحل رشد نقاشی کودک مراحل رشد نقاشی کودک

رشد مهارت نقاشی در کودکان مراحل متفاوتی دارد و تمامی کودکان با اندکی تفاوت از این مراحل گذر خواهند کرد.

کارگاه های هنری برای نوزادان و نوپایان تا سه سال کارگاه های هنری برای نوزادان و نوپایان تا سه سال

در این بخش با کارگاه های هنری گوناگونی در جهت رشد مهارت های نوزاد و نو پای خود آشنا می شوید.

کارگاه های هنر برای کودکان ۴ تا ۸ سال کارگاه های هنر برای کودکان ۴ تا ۸ سال

آشنایی با چندین کارگاه هنری به روش ساده و گام به گام برای اجرا در خانه، مهد کودک ویا مدرسه با کودکان.

کارگاه های هنری برای کودکان ۹ سال به بالا کارگاه های هنری برای کودکان ۹ سال به بالا

آشنایی با چندین کارگاه هنری با روش ساده و گام به گام که می توانید در هر کجا که هستید با فرزندان خود اجرا کنید .

تجربه های دیگر

hodak.png