راهنما

کارگاه شاهنامه خوانی
سخن آغازین سخن آغازین

در این بخش درباره جایگاه ادبی شاهنامه در تاریخ ادیبات ایران و اهمیت این اثر توضیح داده شده است.

چرا باید شاهنامه خوانی را میان کودکان و نوجوانان ترویج کرد؟ چرا باید شاهنامه خوانی را میان کودکان و نوجوانان ترویج کرد؟

بسیاری از مردم با اینکه به اهمیت شاهنامه آگاه اند، اما فکر می کنند خواندن شاهنامه برای کودکان و نوجوانان دشوار است و نمی توان خواندن آن را به این گروه های سنی پیشنهاد کرد.اما این گونه نیست!

چگونه شاهنامه را در میان کودکان و نوجوانان ترویج کنیم؟ چگونه شاهنامه را در میان کودکان و نوجوانان ترویج کنیم؟

در آشنا کردن کودکان و نوجوانان با شاهنامه ،هدف را قصه گویی و شادی و لذت قرار دهید و بر جنبه داستانی متن تاکید کنید. درک مفاهیم را به عهده ی مخاطب بگذارید.

روش های ترویج شاهنامه برای کودکان و نوجوانان روش های ترویج شاهنامه برای کودکان و نوجوانان

نقالی، نقاشی، روخوانی، نمایش و برگزاری نمایشگاه از جمله روش های ترویج شاهنامه در میان کودکان و نوجوانان است.

hodak.png