راهنما

کارگاه شاهنامه خوانی
  • warning: preg_match() [function.preg-match]: Compilation failed: disallowed Unicode code point (>= 0xd800 && <= 0xdfff) at offset 1811 in /home/ketabak/public_html/sites/all/modules/ctools/includes/cleanstring.inc on line 157.
  • warning: preg_match() [function.preg-match]: Compilation failed: disallowed Unicode code point (>= 0xd800 && <= 0xdfff) at offset 1811 in /home/ketabak/public_html/sites/all/modules/ctools/includes/cleanstring.inc on line 157.
سخن آغازین سخن آغازین

در این بخش درباره جایگاه ادبی شاهنامه در تاریخ ادیبات ایران و اهمیت این اثر توضیح داده شده است.

چرا باید شاهنامه خوانی را میان کودکان و نوجوانان ترویج کرد؟ چرا باید شاهنامه خوانی را میان کودکان و نوجوانان ترویج کرد؟

بسیاری از مردم با اینکه به اهمیت شاهنامه آگاه اند، اما فکر می کنند خواندن شاهنامه برای کودکان و نوجوانان دشوار است و نمی توان خواندن آن را به این گروه های سنی پیشنهاد کرد.اما این گونه نیست!

چگونه شاهنامه را در میان کودکان و نوجوانان ترویج کنیم؟ چگونه شاهنامه را در میان کودکان و نوجوانان ترویج کنیم؟

در آشنا کردن کودکان و نوجوانان با شاهنامه ،هدف را قصه گویی و شادی و لذت قرار دهید و بر جنبه داستانی متن تاکید کنید. درک مفاهیم را به عهده ی مخاطب بگذارید.

روش های ترویج شاهنامه برای کودکان و نوجوانان روش های ترویج شاهنامه برای کودکان و نوجوانان

نقالی، نقاشی، روخوانی، نمایش و برگزاری نمایشگاه از جمله روش های ترویج شاهنامه در میان کودکان و نوجوانان است.

hodak.png