کتاب بزرگسال مناسب برای نوجوان

کتاب بزرگسال مناسب برای نوجوان

در این بخش از کتابک رمان، داستان و نمایشنامه‌‌هایی معرفی می‌شوند که برای بزرگسالان نوشته شده‌اند ولی برای نوجوانان هم مناسب هستند و نوجوانان کتابخوان از خواندن آن‌ها لذت می برند. آثار معرفی شده در این بخش از فهرست گروه رمان شورای کتاب کودک انتخاب شده است.

برای انتخاب اثر، معیارهای زیر در نظر گرفته شده است:

  1. دارای ارزش ادبی باشد و موجب ارتقاء سليقه­‌ی ادبی نوجوانان شود.
  2. باعث لذت از مطالعه و تقویت حس زيبايي­شناسي شود.
  3. ارزش‌­های زندگی چون: شادی، صلح، احترام، مسئولیت‌­پذیری، هم­کاری، راستی، سادگی، فروتنی، بردباری و دیگرپذیری، آزادی و ...  را ترویج کند.

در این بخش از کتابک رمان، داستان و نمایشنامه‌‌هایی معرفی می‌شوند که برای بزرگسالان نوشته شده‌اند ولی برای نوجوانان هم مناسب هستند و نوجوانان کتابخوان از خواندن آن‌ها لذت می برند. آثار معرفی شده در این بخش از فهرست گروه رمان شورای کتاب کودک انتخاب شده است.

برای انتخاب اثر، معیارهای زیر در نظر گرفته شده است:

  1. دارای ارزش ادبی باشد و موجب ارتقاء سليقه­‌ی ادبی نوجوانان شود.
  2. باعث لذت از مطالعه و تقویت حس زيبايي­شناسي شود.
  3. ارزش‌­های زندگی چون: شادی، صلح، احترام، مسئولیت‌­پذیری، هم­کاری، راستی، سادگی، فروتنی، بردباری و دیگرپذیری، آزادی و ...  را ترویج کند.
۱۱ سند موجود است.

عضویت در کانال تلگرام