نوشته‌های منتشر شدهٔ کتابک در می ۲۰۱۶

درخت زندگی (تنوع زیستی)

درخت زندگی (تنوع زیستی)

اگر هر نوع موجود زنده شناخته شده بر کره زمین برگ یک درخت باشد، این درخت ۱۷۵۰۰۰۰ (یک میلیون و هفتصد و پنجاه هزار) برگ خواهد داشت. در حالی‌که ما انسان‌ها تنها یکی از برگ‌های این درخت هستیم، لازم است نکات زیادی درباره میلیون‌ها شکل دیگر حیات که در کنار آن‌ها روی زمین زندگی می‌کنیم بیاموزیم. کتاب درخت زندگی با تصویرهای گویا، مقدمه‌ای برای آشنایی با تنوع زیستی موجود بر کره زمین است و نشان می‌دهد چگونه موجودات زنده کره زمین به پنج گروه اصلی طبقه‌بندی می‌شوند و چگونه جانداران هر گروه در در بقای حیات بر کره زمین نقش دارند.

ادامهٔ نوشته ...
نام کودک: آریا

نام کودک: آریا

آریا ۲ سال و ۳ ماهه از شیراز

ادامهٔ نوشته ...
نام کودک: رایان

نام کودک: رایان

رایان ۶ ماهه از تهران

ادامهٔ نوشته ...
نام کودک: فرهاد

نام کودک: فرهاد

فرهاد ۴۰ روزه از شیراز

ادامهٔ نوشته ...
نام کودک: هامون حسینی

نام کودک: هامون حسینی

هامون حسینی ۶ ماهه از تهران

ادامهٔ نوشته ...
نام کودک: امیرحسین

نام کودک: امیرحسین

امیر حسین ۸ ماهه از تهران

ادامهٔ نوشته ...
نام کودک: نریمان جاویدی

نام کودک: نریمان جاویدی

نریمان جاویدی ۳ ساله از شیراز. مامان نریمام گفته: پسرم اینجا ۱ ساله بوده.

ادامهٔ نوشته ...
نام کودک: صدرا و سپهر امیری

نام کودک: صدرا و سپهر امیری

صدرا امیری ۶ ساله و سپهر امیری ۳ ساله 

ادامهٔ نوشته ...
نام کودک: مانی

نام کودک: مانی

مانی ۲ ساله از تهران

ادامهٔ نوشته ...
نام کودک: حسام سالاری

نام کودک: حسام سالاری

حسام سالاری ۱٫۵ ساله از بندرعباس

ادامهٔ نوشته ...