نوشته‌های منتشر شدهٔ کتابک در سپتامبر ۲۰۱۶

تجربه‌هایی برای کارگاه بازی

ادامهٔ نوشته ...
راهنمای اجرای کارگاه بازی

راهنمای اجرای کارگاه بازی

ادامهٔ نوشته ...
راهنمای اجرای کارگاه‌های آموزشی کتابک

راهنمای اجرای کارگاه‌های آموزشی کتابک

برای اطلاع از کارگاه‌های حضوری می‌توانید به صفحه زیر مراجعه کنید:

کارگاه‌های مؤسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان


ادامهٔ نوشته ...

تجربه‌هایی برای کارگاه پژوهش

ادامهٔ نوشته ...
راهنمای اجرای کارگاه پژوهش

راهنمای اجرای کارگاه پژوهش

ادامهٔ نوشته ...

پژوهش در پایه سوم راهنمایی

طرح گام به گام برای پژوهش را عملی کنید و آن ها را به نوشتن مقاله ای ساده هدایت کنید. در آغاز سال تحصیلی از دانش آموزان بخواهید دفتری برای پژوهش تهیه کنند. در گفت و گو و طرح پرسش به آن ها کمک کنید تا آموخته های سال های پیش را درباره ی پژوهش به یاد بیاورند و از آن ها حرف بزنند.

ادامهٔ نوشته ...

پژوهش در پایه اول و دوم راهنمایی

در کلاس های اول و دوم راهنمایی باید در کنار پروژه هایی مثل ایران شناسی، جهان شناسی، ادبیات شفاهی و... کارهایی را که دانش آموزان باید برای پژوهش انجام دهند، جدا جدا به آن ها آموزش داد تا هنگام انجام پژوهش کامل، حجم کار دانش آموز زیاد نباشد و زمینه ی انجام کار را داشته باشد.

ادامهٔ نوشته ...

پژوهش در پایه پنجم دبستان

دانش آموزان این گروه سنی می توانند پژوهش خود را به شکل انفرادی یا گروهی انجام دهند. آن ها در این سطح تحصیلی یاد گرفته اند به کمک کتابخانه از مرحله ی یاد گیری صوری و ظاهری بگذرند و در فرآیند خلاقیت فکری (آفرینندگی) قرار گیرند.

ادامهٔ نوشته ...

پژوهش در پایه چهارم دبستان

در کلاس چهارم، دامنه ی آشنایی دانش آموزان با یکی از ابزارهای مهم پژوهش یعنی شناخت کتابخانه و چگونگی استفاده از آن گسترش می یابد و آن ها از طریق کتاب درسی فارسی با انواع ادبیات آشنا می شوند.

ادامهٔ نوشته ...

پژوهش در پایه سوم دبستان

روش پژوهش دانش آموزی در کلاس دوم و سوم یکسان است.

ادامهٔ نوشته ...