وبلاگ کتابک
برای دوستی كه همواره دوست بچه ها ماند!

برای دوستی كه همواره دوست بچه ها ماند!

حسین ابراهیمی مترجم توانای ادبیات کودکان و نوجوانان، اکنون دو سالی است که ما را گذاشته و به سفری دور و دراز رفته است. سفری که برای بازگشت از آن امیدی و برای پایان آن نقطه ای نیست.

درس مهر از روزگار آموختیم

درس مهر از روزگار آموختیم

گرامی باد یاد معصومه سهراب
روزهای مهرماه که فرامی رسد، روز وداع همیشگی یکی دیگر از پیشگامان آموزش و پرورش خلاق و ادبیات کودکان در ایران است.

مردی از تبار آگاهی و سازندگی!

مردی از تبار آگاهی و سازندگی!

در تاریخ هر سرزمینی مردان و زنانی هستند که به سبب توانایی های ذاتی یا آنچه از جامعه برگرفته اند، ‌تاثیرهای گسترده ای بر پیشرفت ها و نوسازی جامعه خود می گذارند.

لالایی ها

لالایی ها

فهرست

از کودکی خويش تا کودکی ما

به یاد منصوره راعی، دوست کودکان ایران!
سده ای که ما پشت سرگذاشته ایم ، جدای از همه تحولات اجتماعی ، سده شتاب گرفتن حضور زنان و کودکان در زندگی اجتماعی و فرهنگی ما ایرانیان بوده است.

پروین ، سرشار از بهار بود!

پروین ، سرشار از بهار بود!

آری ، آری پروین سرشار از بهار بود! در یک چنین بهاری، در سال گذشته،‌ هنگامی که می رفتیم فروردین را پشت سر بگذاریم،  و به ماه چون بهشت وارد شویم،‌ پروین دولت

آبادی پس از دوره ای بیماری طولانی پیوند با ما زمینی ها را گسست و به آشیانه خورشید پر کشید.

برای دوست شازده کوچولو که دوست ما هم بود

برای دوست شازده کوچولو که دوست ما هم بود

دو سال از آن رخداد غم انگیز می گذرد. دوست خوب کودکان و ترویج گری بی همتا که عشق به کودکان در وجود او سرشار بود. در هنگامه رسیدن بهار سال ۱۳۸۵ او را از دست دادیم. او ما و همه بچه های سرزمین خود را تنها گذاشت و رفت. ساویسا مهوار فرزند رنج و فقر بود.

عضویت در کانال تلگرام