فهرست کتاب های ماه: مهر ۹۳

کتاب کودک و نوجوان: الای افسون شده

الای افسون شده

وقتی الا به دنیا می‌آید پری‌ای به نام لوسیندا به او هدیه عجیبی می دهد: «موهبت مطیع بودن.» اما این موهبت برای او بدل به نفرین وحشتناکی می‌شود. الا باید از هر دستوری که به او می‌دهند اطاعت کند. اما الای بااراده دوست ندارد مانند برده ای سرنوشتش را بپذیرد.

ادامهٔ نوشته ...
کتاب کودک و نوجوان: موش و ماه

موش و ماه

ماه در آسمان می درخشد و عکس آن بر روی برکه افتاده است. موش با دیدن تصویر ماه در آب تصور می کند ماه در آب افتاده است.

ادامهٔ نوشته ...
کتاب کودک و نوجوان: آدم کوچولوی گرسنه

آدم کوچولوی گرسنه

یک روز صبح یک آدم کوچولو از خواب بیدارمی شود. او گرسنه اش است. به آشپزخانه می رود ولی چیزی برای خوردن پیدا نمی کند. به سوی نانوایی می رود و از نانوا نان می خواهد ولی چون پول ندارد نانوا بجای پول از او آرد می خواهد.

ادامهٔ نوشته ...
کتاب کودک و نوجوان: یک غم کوچک

یک غم کوچک

دختر کوچولو غمگین است. مادر مهمان دارد و به او بی توجه است. او هم تصمیم می گیرد برود و گم شود.

ادامهٔ نوشته ...