کودک و میراث فرهنگی

هفت موزه، هفت قصه: برنامه ای برای ترویج کتابخوانی و آشنا کردن کودکان با میراث مع

هفت موزه، هفت قصه: برنامه ای برای ترویج کتابخوانی و آشنا کردن کودکان با میراث معنوی

هفت موزه، هفت قصه نام برنامه ای است که دفتر پژوهش و آموزش کودکان و نوجوانان پژوهشگاه با همکاری کتابخانه و مرکز اسناد، کمیته ملی موزه ها (ایکوم) و شورای کتاب کودک، امسال در هفته کتاب و کتابخوانی ۱۳۹۳ برگزار کرد.

ادامهٔ نوشته ...
هفته ششم: از جاهای دیدنی بازدید کنید!

هفته ششم: از جاهای دیدنی بازدید کنید!

  • یکی از جانوران از باغ وحش شهرتان گریخته است! از فرزندتان بخواهید داستانی درباره آن بنویسد و تصویرهایی برای داستانش نقاشی کند.
ادامهٔ نوشته ...
گردش در شهر با "تراموای چیستان"!

گردش در شهر با تراموای چیستان!

کتابخانه عمومی شهر بازل در سوییس امسال هم در تعطیلات تابستان مثل سال های گذشته  طرح تراموای چیستان برای کودکان و نوجوانان را به اجرا می گذارد.

ادامهٔ نوشته ...