مرضیه جوکار

مرضیه جوکار

مرضیه جوکار

مرضیه جوکار متولد سال ۱۳۵۶ در شیراز است و در رشته روانشناسی تحصیل کرده است.

ادامهٔ نوشته ...