کودکان و انسانیت

شگردهایی برای خواندن یک کتاب خوب، بررسی کتاب «پدر اسلاگ»

شگردهایی برای خواندن یک کتاب خوب، بررسی کتاب «پدر اسلاگ»

فقط یک لکه است!

یا

این بوی زمین است

 

 

بارِ اولی که کتاب «پدر اسلاگ» را خواندم اولین پرسشی که به ذهن‌ام آمد این بود: «چرا این کتاب برای کودکان نوشته شده است؟ » پاسخ‌های به‌ظاهر متفاوتی به ذهن‌ام می‌رسید اما همه یک نتیجه داشتند: چنین کتاب‌هایی هم باید برای کودکان نوشته شود! چندبار دیگری هم که این کتاب را خواندم زیبایی کتاب شگفت‌زده‌ام کرد. کتابی چنین تلخ از رنج انسان چگونه می‌توانست این همه زیبا باشد؟ سطر سطر این کتاب در واژه‌ها و فریم به فریم تصویرهای‌اش، سیاه است اما همین سیاهی، چنان هنرمندانه به تصویر کشیده است که پس از خواندن این کتاب، انسان در نگاه خواننده و ببینده‌اش پررنگ می‌شود، دردِ هر انسانی برای انسان دیگر معنا پیدا می‌کند، برای همه‌ی ما، و این دلیل نوشته شدن این کتاب برای کودکان بود: یک لکه بر انسانیت، لکه‌ای بر همه زمین است و گاهی بسیار بزرگ‌تر و بالاتر از زمین ما!

ادامهٔ نوشته ...
عصا

عصا

کتاب «عصا» روایتگر جنگ و حال و روز مردمان گرفتار در آن است. روزهای پایانی جنگ جهانی دوم است. توماس پسری دوازده ساله است که پدرش را در جنگ از دست داده است و زمانی که به همراه مادرش می‌خواهد برای دیدارش خاله‌اش، که در وین زندگی می‌کند، سوار قطار شود ناگهان گم می‌شود.

ادامهٔ نوشته ...