کتابخوانی در خانواده

نامه‌ی پدر

نامه‌ی پدر

توجه به جایگاه و اهمیت خانواده در ترویج کتابخوانی یکی از محورهای مورد توجه برنامه‌ی «با من بخوان» است. کتاب‌های باکیفیت نه تنها برای کودکان جذاب است بلکه والدین را نیز شیفته‌ی خود می‌کند. پدر و مادرها با دیدن تاثیرات کتاب‌های باکیفیت بر فرزندان‌شان بیش‌تر و بیش‌تر به نقش خواندن در پرورش ذهنی، اجتماعی و عاطفی کودکان پی می‌برند. 

ادامهٔ نوشته ...
خواندن، پیشرفت می آورد، پروژه ترویج کتابخوانی در میان خانواده ها

خواندن، پیشرفت می آورد، پروژه ترویج کتابخوانی در میان خانواده ها

پژوهش های جدید نشان می دهد که از هر پنج جوان اتریشی یک نفر هنگام شروع کار، از ضعف مهارت خواندن رنج می برد.

ادامهٔ نوشته ...