سمت

گامهای پیشرفت برای کودکان دیرآموز

گامهای پیشرفت برای کودکان دیرآموز

گام های پیشزفت برای کودکان دیرآموز کتابی است برای تشخیص، درمان و آموزش به موقع کودکانی که در کسب مهارت هایی چون مهارت های حرکتی و شناختی در مقایسه با همسالان خود دچار تأخیرند. در صفحه های نخست کتاب نیازها و مشخصه های رفتاری کودکان کم توان ذهنی و کودکان دچار ضایعه مغزی بررسی شده و به روش های آموزش و ارزیابی برنامه های آموزشی آن ها پرداخته شده است.

ادامهٔ نوشته ...

تحول روانی، آموزش و توانبخشی نابینایان

نویسندگان درصفحات نخستین کتاب به تعریف کلی نابینایی و طبقه بندی این معلولیت پرداخته اند. شناخت این طبقه بندی و آگاهی از ویژگی های نابینایانی که در هر بخش ازاین طبقه بندی قرار می گیرند، به مربی، آموزگار و افراد خانواده نابینا، کمک می کند تا با آگاهی از میزان باقی مانده توانایی فرد نابینا، برای مناسب سازی امکانات، خدمات و فضای آموزش و زندگی او اقدام کنند.

ادامهٔ نوشته ...
ادبیات کودکان و نوجوانان و ترویج خواندن

ادبیات کودکان و نوجوانان و ترویج خواندن

در مقدمه ی کتاب از نویسنده، ادبیات کودکان و نوجوانان، مقوله ای سهل و ممتنع خوانده شده است. سهل از آن رو که ممکن است به سبب مخاطبان کودکان و نوجوانش جدی گرفته نشود و ممتنع به این سبب که گذر از ساده انگاری و رسیدن به توانمندی برای ارائه ی خدمات شایسته به نسل جوان، نیازمند تلاشی پیگیرانه است.

ادامهٔ نوشته ...