اندرو کلمنتس

کتاب کودک و نوجوان: کارنامه

کارنامه

نورا در کلاس پنجم درس می خواند و نابغه است. او زمانی که یک ساله و نیم بود با تکمیل پازل خواهرش به هوش خود پی می برد. در مهد کودک و مدرسه هوش خود را پنهان می کند تا آنجا که حتی خانواده نگران می شوند و این در حالی است که او از دو سالگی خواندن بلد است. او حتی بخاطر دوستش استفان کاری می کند که تمام نمره هایش کم شود تا ثابت کند که نمره ملاک ارزیابی با هوش بودن دانش آموزان نیست.

ادامهٔ نوشته ...
خبر لندری

خبر لندری

« کارا لندری » به روزنامه‌نگاری علاقه‌ی فراوانی دارد. والدینش یک سال پیش متارکه کرده‌اند و او به ناچار پس از طی روزهایی بحرانی به مدرسه جدیدی می‌آید. او در مدرسه‌ی جدید به روز نامه‌نگاری ادامه می‌دهد.

ادامهٔ نوشته ...