جشن بهمنگان

آشنایی کودکان با جشن‌های ایرانی، جشن بهمنگان

آشنایی کودکان با جشن‌های ایرانی، جشن بهمنگان

روز دوم بهمن به جشن بهمنگان اختصاص دارد. نگهبانی از چهارپایان سودمند به این ماه واگذار شده است.

ادامهٔ نوشته ...
بهمنگان، ۲۶ دی، روز ملی حمایت از حیوانات

بهمنگان، ۲۶ دی، روز ملی حمایت از حیوانات

به نقل از پایگاه اینترنتی انجمن حمایت از حیوانات: ایرانیان درمیان ملل مختلف، از پیشگامان و بنیان گذاران قانون‌ها ودستورهای مربوط به حقوق حیوانات و حتی گیاهان بوده‌اند.

ادامهٔ نوشته ...