قصه های طنز

کی از کتاب بد گنده می ترسد؟

کی از کتاب بد گنده می ترسد؟

هرب شب‌ها پیش از خواب، کتاب قصه می‌خواند. یک شب، هنگام کتاب خواندن خوابش می‌برد و وقتی بیدار می‌شود خود را در دنیای قصه‌ها می‌بیند. اما نمی‌داند چرا هرجا می‌رود، شخصیت‌های خوب و بد قصه‌ها از دستش عصبانی‌اند و می‌خواهند تنبیه‌اش کنند.
هرب کم‌کم متوجه می‌شود که وقتی کوچک‌تر بوده کلی بلا سر کتاب قصه‌ هایش در آورده است. او تلاش می کند تا از کتاب قصه بیرون برود و خرابکاری هایش را جبران کند.

ادامهٔ نوشته ...
مجموعه مرزﭙرگهر: گرگ آوازخوان

مجموعه مرزﭙرگهر: گرگ آوازخوان

 

قصه ی گرگ آوازه خوان از قصه های عامیانه ترکمنی است که در مجموعه مرز پرگهر منتشر شده است.

ادامهٔ نوشته ...