تجربه های ترویج خواندن

در سراسر دنیا افراد، سازمان‌ها و نهادهای خصوصی و غیرخصوصی زیادی برای ترویج کتابخوانی تلاش می‌کنند. برنامه‌ها و طرح‌های مختلفی در نقاط مختلف جهان سعی در گسترش فرهنگ کتابخوانی دارند.

برنامه‌های کتابخوانی در مناطق محروم، کتابخوانی با کودکان با نیازهای ویژه، تجهیز کتابخانه‌ها و نیز راه‌اندازی کتابخانه‌های سیار، گسترش برنامه‌های بلندخوانی با کودکان در مدارس و کتابخانه‌ها و... همگی با هدف رساندن کتاب به دست تمام اقشار جامعه و گسترش فرهنگ کتابخوانی، انجام می‌شوند.

در این صفحه شما را با تجربه‌های ترویج کتابخوانی در ایران و جهان آشنا می‌کنیم.