همکاران

گروه خبر:

 • فاطمه بدری، شبنم عیوضی، صفورا زواران حسینی، بهار اشراق، مسعود میرعلایی، سپیده سیف اشرفی و مهرداد محمدی

گروه کتابشناسی:

 • شبنم عیوضی (سرپرست)، فروغ‌الزمان جمالی، نهضت قریشی نژاد، مریم صفاهانی، ناهید معتمدی،‌ نسرین وکیلی، فاطمه مرتضایی فرد، سیمین ظریفیان، رفعت نمازی، صفورا زواران حسینی

گروه مشاوران:

 • محمدهادی محمدی
 • زهره قایینی
 • دکتر مهدی محمدی (بهداشت و تندرستی)
 • فاطمه مرتضایی‌فرد و فرزانه طاهری (کتابداری)
 • صفورا زواران حسینی (محیط زیست)

بخش فنی:

 • مهرداد محمدی

آماده‌سازی نوشته‌ها:

 • فاطمه بدری، شبنم عیوضی و سپیده سیف اشرفی

تصویرگر:

 • کیوان اکبری

همکاران داوطلب:

 •  فاطمه نصر اصفهانی، پرشان تشکر، زهرا جوادی، شادی فرزین، ناهید خستو، محمد حسین منتظری، زهرا جوادی، فریبا گرانمایه، مهرزاد نقیبی، فرزان طالبی، مرجان مهدی پور، طراوت مظفریان، زهرا بختیاری و شراره باباشکوری

عضویت در کانال تلگرام