همکاران

گروه خبر:

  • فاطمه بدری(سرپرست)، فرزانه طاهری، سارا یوسف پور، شبنم عیوضی، صفورا زواران حسینی، بهار اشراق، مسعود میرعلایی، سپیده سیف اشرفی و مهرداد محمدی

گروه کتابشناسی:

  • شبنم عیوضی (سرپرست)، فروغ‌الزمان جمالی، نهضت قریشی نژاد، مریم صفاهانی، ناهید معتمدی،‌ نسرین وکیلی، فاطمه مرتضایی فرد، سیمین ظریفیان، رفعت نمازی، صفورا زواران حسینی، زینب آقایی، ئیکتوریا فاتحی و عاطفه عزیزی

گروه مشاوران:

  • محمدهادی محمدی
  • زهره قایینی
  • دکتر مهدی محمدی (بهداشت و تندرستی)
  • فاطمه مرتضایی‌فرد و فرزانه طاهری (کتابداری)
  • صفورا زواران حسینی (محیط زیست)

مدیر فنی و مسؤل سایت:

  • مهرداد محمدی

آماده‌سازی نوشته‌ها:

  • فاطمه بدری، شبنم عیوضی، سپیده سیف اشرفی، عاطفه عزیزی و فاطمه عبدی

عضویت در کانال تلگرام