همکاران

گروه تهیه خبر و مقاله:

  • شبنم عیوضی (سرپرست)، فاطمه بدری، صفورا زواران حسینی، بهار اشراق، بهاره بهداد، مسعود میرعلایی و سپیده سیف اشرفی

گروه کتابشناسی:

  • شبنم عیوضی (سرپرست)، فروغ‌الزمان جمالی، نهضت قریشی نژاد، مریم صفاهانی، ناهید معتمدی،‌ نسرین وکیلی، فاطمه مرتضایی فرد، سیمین ظریفیان، رفعت نمازی، صفورا زواران حسینی، زینب آقایی، ویکتوریا فاتحی و عاطفه عزیزی

گروه مترجم‌ها:

  • صفورا زواران حسینی، فاطمه بدری، آذر زابلی‌پور، فاطمه مصابر عباسی (داوطلب)، بهرنگ خسروی (داوطلب)، مونا فرخنده فال (داوطلب)، ستاره بابایی (داوطلب)، مهسا علی‌میرزایی (داوطلب)، ترانه خداویردی (داوطلب)، فرشته یزدانی (داوطلب) و بابک کرمی (داوطلب)

گروه مشاوران:

  • محمدهادی محمدی
  • زهره قایینی
  • دکتر مهدی محمدی (بهداشت و تندرستی)
  • فرزانه طاهری (کتابداری)
  • صفورا زواران حسینی (محیط زیست)

آماده‌سازی نوشته‌ها:

  • فاطمه بدری، شبنم عیوضی، سپیده سیف اشرفی، عاطفه عزیزی و فاطمه عبدی

مدیر فنی و مسئول سایت:

  • مهرداد محمدی

عضویت در کانال تلگرام