همکاران

مدیر فنی و مسئول سایت:

  • مهرداد محمدی

گروه تهیه خبر و مقاله:

  • فاطمه بدری (سرپرست)، فرزانه طاهری، شبنم عیوضی، صفورا زواران حسینی، بهار اشراق، بهاره بهداد، مسعود میرعلایی، سارا یوسف پور، سپیده سیف اشرفی و مهرداد محمدی

گروه کتابشناسی:

  • شبنم عیوضی (سرپرست)، فروغ‌الزمان جمالی، نهضت قریشی نژاد، مریم صفاهانی، ناهید معتمدی،‌ نسرین وکیلی، فاطمه مرتضایی فرد، سیمین ظریفیان، رفعت نمازی، صفورا زواران حسینی، زینب آقایی، ویکتوریا فاتحی و عاطفه عزیزی

گروه مترجم‌ها:

  • صفورا زواران حسینی، مهگل محمدی، فاطمه بدری، آذر زابلی‌پور، فاطمه مصابر عباسی (داوطلب)، بهرنگ خسروی (داوطلب)، مونا فرخنده فال (داوطلب)، ستاره بابایی (داوطلب)، مهسا علی‌میرزایی (داوطلب)، ترانه خداویردی (داوطلب)، فرشته یزدانی (داوطلب) و بابک کرمی (داوطلب)

گروه مشاوران:

  • محمدهادی محمدی
  • زهره قایینی
  • دکتر مهدی محمدی (بهداشت و تندرستی)
  • فرزانه طاهری (کتابداری)
  • صفورا زواران حسینی (محیط زیست)

آماده‌سازی نوشته‌ها:

  • فاطمه بدری، شبنم عیوضی، سپیده سیف اشرفی، عاطفه عزیزی و فاطمه عبدی

عضویت در کانال تلگرام