سخن آن سالیوان، مربی هلن کلر درباره توجه و محبت به کودکان

آن سالیوان، مربی هلن کلر

کودکان به هدایت و محبت بسیار بیشتر از دستورالعمل‌های آموزشی نیاز دارند.

راهنما

دیدگاه ها

چه خوب بود که تمام مربیان و پدران و مادران و رادیو و تلویزیون به این نکته اهمیت میدادن


ديدگاه شما

کپچا
این پرسش برای آزمایش این است که آیا شما یک بازدید کننده انسانی هستید یا خیر و نیز برای جلوگیری از ارسال خودکار هرزنامه.