شعر عیدت مبارک از محمود کیانوش

شعر عیدت مبارک از محمود کیانوش

کودک من، بهارمن

مایه ی افتخار من،

عیدت مبارک

کودک مهربان من،

بلبل خوشزبان من،

عیدت مبارک

ای گل خوبروی من،

طوطی قصه گوی من،

عیدت مبارک

 

کودک من ، امید من ،

بخت خوش سفید من،

عیدت مبارک

 

محمود کیانوش

اطلاعات:
تاریخ انتشار: ۱۳۹۵-۱۲-۳۰ ۱۱:۰۰
پدیدآورندگان:
ویراستار:
گروه ویراستاران کتابک
نویسنده:
محمود کیانوش
متن سفارشی:

دیدگاه ها

عالیی برای بچه ها


ديدگاه شما

کپچا
این پرسش برای آزمایش این است که آیا شما یک بازدید کننده انسانی هستید یا خیر و نیز برای جلوگیری از ارسال خودکار هرزنامه.