آشنایی با جانوران: خزندگان

آشنایی با جانوران: خزندگان
شناسنامه کتاب
نویسنده: 
حسن سالاری
تصویرگر: 
عکاس: علیرضا شهرداری پناه
ویراستار: 
هانیه غفاری, یونس کرامتی
ناشر: 
سال نشر: 
۱۳۹۴
توضیح تکمیلی نگارنده: 
گروه علوم شورای کتاب کودک

این کتاب اطلاعاتی کلی در باره خزندگان مناطق مختلف دنیا به مخاطب می دهد. اطلاعاتی مانند چرخه زندگی، شکار، تغذیه یا چگونه این جانوران محیط خود را حس و به تغییرات آن پاسخ می دهند. در این کتاب همچنین به دوزیستان اشاره می شود.

زبان و بیان کتاب ساده، روان و مناسب سن مخاطب است. آموزگار می تواند از اطلاعات کتاب به صورت پرسش و پاسخ برای آموزش و یادگیری بیشتر مخاطب کتاب استفاده کند.

تصاویر کتاب عکس رنگی و مناسب متن هستند و در کنار معرفی بعضی از حیوانات از کشورهای مختلف پرچم آن کشور نیز دیده می شود.

تالیف بودن کتاب و پرداختن به خزندگان ایران در کنار دیگر کشور ها و داشتن واژه نامه توصیفی، نمایه و فهرست منابع با عنوان برای آگاهی بیشتر از نکات مثبت کتاب است.
 

راهنما

عضویت در کانال تلگرام