اجرای نمایش «دیو سپید، دیو سیاه»

اجرای نمایش «دیو سپید، دیو سیاه»

نمایش «دیو سپید، دیو سیاه» در شانزدهمین جشنواره‌ی عروسکی تهران-‌ مبارک به اجرا درمی‌آید.

نمایش «دیو سپید، دیو سیاه» کاری از گروه نفس و پدرام احمدی با پیام «برای هر مسئله‌ای یک راه‌حل وجود دارد» در شانزدهمین جشنواره‌ی عروسکی تهران-‌ مبارک به اجرا درمی‌آید.

در این نمایش به مسئله‌ی آلودگی محیط‌زیست پرداخته شده است. در فراخوان این نمایش از سوی گروه نفس می‌خوانیم:

«بشتابید. او بازگشته است، از پس هزاران سال، به کمک سپند، دوازده‌ساله‌ای که خواب‌هایش به حقیقت می‌پیوندد. او بازگشته است تا شیشه عمر زمین را از دیو سپید بازستاند. اما سفرش از زابلستان به مازندران او را با دشواری‌های ناخواسته‌ای روبه‌رو کرده است. کمبود آب در کرمان، ناپدید شدن درختان در شیراز، ریزگردها در اصفهان، آلودگی در تهران، و پسماند‌های شهری و صنعتی در مازندران. او بازگشته است تا با کمک فرزندان سرزمین، سلامت را به زمین بازگرداند. برای این کار، او باید گره از این پنج‌خوان آلودگی بگشاید و برای آن به کمک همه ما نیاز دارد. بشتابید...»

نمایش «دیو سپید، دیو سیاه» از تاریخ ۲/۶/۱۳۹۵ تا ۶/۶/۱۳۹۵ هر روز از ساعت ۱۸ تا ۲۰ در محوطه‌ی تئاتر شهر تهران به اجرا درخواهد آمد.

اطلاعات:
تاریخ انتشار: ۱۳۹۵-۰۵-۳۰ ۱۰:۵۸
نویسنده:
گروه خبر کتابک
متن سفارشی:

ديدگاه شما