اسب ابری

اسب ابری
ویراستار: 
گروه ویراستاران کتابک

اسب ابری - اسدالله شعبانی

کوه، کوه 
به شکل کله قند است
قله برفی آن بلند است

دشت، دشت 
پر گل و رنگارنگ است
خانه‌ی ما در این‌جا قشنگ است

ابر، ابر 
اسبی سپید و ناز است 
یال و دم اسب من دراز است 

من‌، من 
اسب سپیدی دارم 
به روی زین اسبم سوارم 

اسب ، اسب 
در آسمان می‌پرد 
هرجا دلم بخواهد می‌برد 

اسدالله شعبانی
تصویرگر: کوینتین بلیک

از کتاب هرکی یه رنگی داره (مجموعه ورچینک شعر خردسالان)

راهنما

عضویت در کانال تلگرام