استانداردهای ملی خدمات کتابخانه ای برای نابینایان

استانداردهای ملی خدمات کتابخانه ای برای نابینایان
شناسنامه کتاب
نویسنده: 
شیرین تعاونی
سال نشر: 
۱۳۷۹

ارائه خدمات کتابخانه ای به نابینایان و کم بینایان، یکی از پر چالش ترین وظایف کتابخانه ها و کتابداران است. در دورانی که حجم اطلاعات موجود در جهان با سرعتی روزافزون افزایش می یابد ، توجه به نیازهای اطلاعاتی این گروه برای جلوگیری از عمیق تر شدن ورطه ی ناشی از محرومیت اطلاعاتی میان بینایان و نابینایان در زمره ی تعهدات حرفه ای کتابداران تمام کتابخانه ها به شمار می رود.

استاندا ردهای حاضر برای آگاهی کتابداران از خدمات مورد نیاز نابینایان و کم بینایان تدوین شده و در تمام کتابخانه هایی که در بین مراجعان آنها افراد نابینا و کم بینا وجود دارد قابل استفاده است. سرفصل های اصلی کتاب عبارتند از: هدف و وظایف، سازمان و مدیریت، نیروی انسانی، کاربران، مجموعه ها، خدمات، ساختمان، تجهیزات و یارابزارهای مطالعه و تبلیغ و ترویج. در انتهای کتاب ۹ پیوست آمده است که شامل: آمار نابینایان ایران، تعاریف مربوط به سطوح تخصصی کتابداری و اطلاع رسانی، راهنمای کتابخانه های نابینایان ایران، استانداردهای ایفلا برای خدمات کتابخانه ای به کاربران بریل، راهنمای ضبط کتابهای گویا برای نیروهای داوطلب، شرایط استفاده از خدمات کتابخانه ای نابینایان (کتابخانه کنگره امریکا)، قانون تبعیض و تمایز معلولان بریتانیا، قانون عمومی برای خدمان کتابخانه ای به نابینایان (کنگره امریکا) و بندهایی از اصول استاندارد فراهم سازی امکانات برابر برای معلولان (سازمان ملل). کتاب دارای واِِژه نامه و گزیده ی منابع فارسی و لاتین است.

راهنما

دیدگاه ها

از کجا باید این کتاب را تهیه کنیم ؟ کدام انتشارات؟لطفا راهنمایی کنید


عضویت در کانال تلگرام