استانداردهای کتابخانه های مدارس

استانداردهای کتابخانه های مدارس
شناسنامه کتاب
سال نشر: 
۱۳۸۴

این استانداردها در چارچوب بیانیه‌ی ایفلا و یونسکو درباره‌ی کتابخانه‌های مدارسو بر مبنای رهنمودهای بین‌المللی، به ویژه رهنمودهای ایفلا و یونسکو درباره‌ی کتابخانه های مدارس، و با استفاده از استانداردهای ملی کشورهایی مانند استرالیا، کانادا و انگستان تهیه و تدوین شده است. این استانداردها به کتابداران در ساماندهی کتابخانه‌ای کارآمد به لحاظ مجموعه سازی، ساختمان و تجهیزات، نیروی انسانی و خدمات عمومی کمک می‌کند.

راهنما

عضویت در کانال تلگرام