ایرانک چهار ساله شد

ایرانک چهار ساله شد

۲۱ آبان ۱۳۸۵ زاد روز "ایرانک بانک"، بانک اطلاعات فرهنگ و ادبیات کودکان ایران است.

 ایرانک بر بنیاد یافته های "موسسه پژوهشى تاريخ ادبيات کودکان" استوار است. که در طول نزديک به يک دهه بيش از ده‌ها هزار سند و يافته از حوزه‌هاى گوناگون زيستى و فرهنگى کودکان و نوجوانان گردآورى کرده است. بانک اطلاعات فرهنگ و ادبيات کودکان ايران با هدف دستيابى پژوهشگران، دانشجويان، استادان‌، نويسندگان‌، تصويرگران و همه دست‌اندرکاران فرهنگ و ادبيات کودکان که نياز به چنين يافته‌هايى دارند، پايه‌ريزى شده است.
برای آگاهی از دستاوردهای چهار ساله ایرانک این جا کلیک کنید.

 

راهنما

عضویت در کانال تلگرام