بادکنک با دل پر-اصلان قزللو

نویسنده: 
اصلان قزللو
ویراستار: 
گروه ویراستاران کتابک

بادکنک با دل پر،
شد سوار اسب بازیگوش باد
همه ی دستا دراز
همه با چشمای باز
همه فریاد زدند:
"باد بادی پیشم بیا"
"بادبادی پیشم بیا"
بادکنک نشست توی دستای گل
شده بود عاشق خنده های گل
بادکنک خارو ندید
تترقی ترکید!
دور گل چرخی زد
زیر یک بوته ی سبز
رفت به خواب!

راهنما

عضویت در کانال تلگرام