باغبانی در دسترس

کتاب کودک و نوجوان: باغبانی در دسترس
شناسنامه کتاب
عنوان اصلی: 
Gardening within armr's reach :gardening and experiencing nature for the visually handicapped
نویسنده: 
Hans Schuman
هانس شومان
برگردان: 
الهه مرعشی
پدیدآورندگان: 
ناشران: 
سال نشر: 
۱۳۸۹
توضیح تکمیلی نگارنده: 
شبنم عیوضی

کتاب باغبانی در دسترس کتابی است از هانس شومان، مربی باغبانی آموزشگاه باغ بارتی مئوس هلند که تجربه های خود را در آموزش باغبانی به دانش آموزان نابینا و کم بینای بین ١٢ تا ٢٠ ساله به نگارش درآورده است.

این کتاب رویکردی دیگر به باغبانی دارد و تنها به بیان دستور کار باغبانی و روش پرورش گیاهان نپرداخته است. بلکه به باغبانی به عنوان پل ارتباطی بین افراد نابینا با جامعه و دنیای بیرون نگریسته است. نویسنده لذت بردن کارورزان را پایه کار می داند و کارورزان و دیگر خوانندگان را به بهره از دیگر حواس خود فرا می خواند. 

مطالب کتاب در نه فصل گنجانده شده اند. کتاب با تعریفی از نابینایی و کم بینایی، تاثیر باغبانی آن بر توسعه ی توانمندی های فردی این گروه آغاز می شود و به اهمیت و نقش باغبانی در زندگی روزمره ی افراد نابینا و کم بینا، دستورکارهایی برای باغبانی با این افراد، تفاوت ادراک میان دیدن و لمس کردن و نقش آن در انواع کارهای روزانه، فعالیت هایی برای آموزش نظری باغبانی و شیوه های عملکرد آن ها می پردازد. افزون بر این آموزشکده ی بارتی مئوس را به عنوان یک الگو معرفی و اهداف مورد نظر در طراحی و راه اندازی این آموزشکده و ساختار تشکیلاتی و منابع مالی مورد نیاز برای تاسیس آموزگاهی همانند آن را ارائه داده است و راهکارهای راه اندازی چنین آموزشگاهی را بررسی می کند.

راهنما

عضویت در کانال تلگرام