بهار در راه است!  نوروز فرخنده!

بهار در راه است! نوروز فرخنده!

نوروز، کودک و پرنده

پرنده نوروز را از خورشید گرفت 
و با آوازش بر زمین پاشید
بلور یخ شکست
درخت جوانه زد
و کودک روی شن‌های ساحل نوشت
بهار در راه است! 
نوروز فرخنده!

اطلاعات:
تاریخ انتشار: ۱۳۹۷-۱۲-۲۸ ۱۲:۰۰
متن سفارشی:

عضویت در کانال تلگرام