بچه‌های جهان - محمود کیانوش

بچه های جهان - محمود کیانوش
نویسنده: 
محمود کیانوش
ویراستار: 
گروه ویراستاران کتابک

بچه های پاکدل،
بچه های مهربان؛
چشمه های زندگی،
روشنی های جهان،

غنچه های آرزو
در گلستان امید،
سرخگونه یا سیاه
زردگونه یا سفید،

قلب امروز جهان
زنده از مهر شماست،
چشم فردای جهان
روشن از چهر شماست.

محمود کیانوش

راهنما

عضویت در کانال تلگرام