ثبت کردن کتاب هایی که در تابستان خوانده اید

ثبت کردن کتاب هایی که در تابستان خوانده اید
نویسنده: 
نیره آقا طهرانی

 در شروع کلاس های تابستان سبدی از کتاب های کتابخانه انجمن که مناسب این گروه سنی بود انتخاب کردم و به کلاس بردم.

هر کودک مطابق میلش کتابی را برگزید. قرار گذاشتیم بچه ها کتاب را در خانه بخوانند و هفته بعد داستان آن را برای دیگران به طور خلاصه تعریف کنند و کتاب دیگری را امانت بگیرند.

در طول این دوره هرکودک ۸ کتاب خواند و خلاصه گویی کرد. آن ها به این کار علاقه زیادی نشان دادند و حتی اگر من فراموش می کردم، با شوق و اصرار این قسمت برنامه کلاس را یادآوری می کردند و کتاب می خواستند.

 

در آخرین نشست، از کودکان خواستم تا هرکدام یکی از لباس های خودشان را به کلاس بیاورند و با رنگ و قلم مو صحنه یا صحنه هایی از یکی از کتاب هایی را که خوانده اند و بیشتر در ذهن شان مانده روی لباس نقاشی کنند. 

برای کودکان توضیح دادم که می توانند همه کتاب هایی را که خوانده اند خودشان در خانه به همین ترتیب ثبت کنند. 

این فعالیت را نیره آقا تهرانی در انجمن دوست داران ادبیات کودک و نوجوان اصفهان انجام داده است. 

راهنما

عضویت در کانال تلگرام