جارو-علی صداقتی خیاط

نویسنده: 
علی صداقتی خیاط
ویراستار: 
گروه ویراستاران کتابک

کودکان سرگرم کارند
جارو، ناخن، تیشه، کلنگ
پاک می کنند، می خراشند،
می تراشند، نابود می کنند
صخره های دلم را
روز،
کودکان سخت مشغول کارند
گل، آدامس، دستمال کاغذی
می آرایند، صیقل می دهند، تمیز می کنند
چهره ها، شیشه ها، دستان شهر را
شب،
آمبولانس آژیر کشان می گذرد

راهنما

عضویت در کانال تلگرام