راهنمای اجرای کارگاه بازی

انواع بازی

انواع بازی

در این بخش از کارگاه دو نوع بازی های فردی و گروهی شناسانده شده اند.

ارزش های بازی برای کودک

ارزش های بازی برای کودک

به طور کلی بازی دارای سه ارزش "جسمانی"، "عقلانی و شخصیتی" و "اجتماعی" برای کودکان است.

ویژگی های وسایل بازی

ویژگی های وسایل بازی

در این بخش از کارگاه شش ویژگی ابزار بازی شناسانده شده اند!

تعریف بازی

تعریف بازی

فعالیتی که با میل و اختیار و باهدف سرگرمی و تفریح در اوقات فراغت انجام می شود، بازی نام دارد.

سخن آغازین درباره کارگاه بازی

سخن آغازین درباره کارگاه بازی

بازی، بخشی از زندگی کودک است  و نقش مهمی در رشد جسمی و روانی کودک دارد. 

تجربه‌هایی برای کارگاه بازی

چند بازی سنتی، پر هیجان و آسان

چند بازی سنتی، پر هیجان و آسان

در این برگه چند بازی سنتی و محلی معرفی شده است. این بازی ها عبارتند از دستمال پشتی، بالا بلندی، وسطی، گرگم و گله می‌برم، گردو! شکستم و طناب‌بازی.

بازی‌های کودکانه بیشتر در صفحه بازی‌های سنتی - حرکتی کودکانه

شناخت از طریق بازی:‌ کارگاه های بازی درمانی با کودکان و نوجوانان

آنچه در زیر می خوانید گزیده ای از مطالب و بازی هایی است که در کتاب " شناخت از طریق بازی: راهنما برای کارگاه های کودکان ۷-۱۴ ساله و گروه های سنی بالاتر «نوشته کواچتسرزیچ، اسلابودانکایانکویچ و دیگران. ترجمه زهره قایینی از سوی کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در سال ۱۳۷۶منتشر شد.

بازی های آموزشی والدین و کودکان

بازی های آموزشی والدین و کودکان

  هدف این بازی ها افزون بر سرگرمی و لذت، ایجاد روابط عاطفی بیشترمیان کودک و  پدر ومادر او و آموزش مهارت استفاده از حواس پنجگانه و تقویت آن است.

ديدگاه شما