راهنمای اجرای کارگاه میراث فرهنگی

آشنایی با موزه ها

جلسه ی پنجم: آشنایی با موزه ها

موضوع این کارگاه، آشنایی با موزه هاست. هدف از برگزاری این کارگاه آشنایی کودکان با ساختار، شکل و موضوع یک موزه از نزدیک است.

 صحافی سنتی

جلسه چهارم: صحافی سنتی

در این کارگاه کودکان به شیوه ی سنتی کتاب هایی را که خود نوشته اند صحافی می کنند.

جلسه ی سوم :کارگاه مرمت سفال

جلسه ی سوم :کارگاه مرمت سفال

در این کارگاه کودکان با شیوه ی مرمت ظروف سفالی آشنا می شوند.

جلسه ی اول: آشنایی با میراث فرهنگی

جلسه ی اول: آشنایی با میراث فرهنگی

در این کارگاه کودکان با مفهوم میراث فرهنگی و انواع آن و راه کارهایی برای پاسداری از آن آشنا می شوند.

سخن آغازین کارگاه میراث فرهنگی

سخن آغازین کارگاه میراث فرهنگی

در این بخش با کارکردهای میراث فرهنگی برای کودکان, گروه سنی مخاطب و موضوع کارگاه ها آشنا خواهید شد.

جلسه دوم: آشنایی با میراث معنویی

جلسه دوم: آشنایی با میراث معنویی

در این کارگاه کودکان با اسطوره ها, قصه ها و افسانه ها, نقالی, جشن ها و دیگر میراث معنوی آشنا می شوند.

تجربه‌هایی برای کارگاه میراث فرهنگی

گردش در شهر با "تراموای چیستان"!

گردش در شهر با تراموای چیستان!

کتابخانه عمومی شهر بازل در سوییس امسال هم در تعطیلات تابستان مثل سال های گذشته  طرح تراموای چیستان برای کودکان و نوجوانان را به اجرا می گذارد.

ديدگاه شما

کپچا
این پرسش برای آزمایش این است که آیا شما یک بازدید کننده انسانی هستید یا خیر و نیز برای جلوگیری از ارسال خودکار هرزنامه.