سرعنوان‌های موضوعی فارسی

سرعنوان‌های موضوعی فارسی
شناسنامه کتاب
نویسنده: 
پوری سلطانی و کامران فانی
سال نشر: 
۱۳۸۱

حاصل تدوین سرعنوان ‌های موضوعی كه از اواخر ۱۳۴۸ در مركز خدمات كتابداری آغاز شد، با ادغام مركز در كتابخانه ملی در ۱۳۶۲، به كتابخانه ملی منتقل شد و برگه ‌های مستند آن، بالغ بر ۳۷۶۰ شناسه و حدود ۱۰،۰۰۰ اصطلاح ارجاعی توسط كتابخانه ملی ایران چاپ و منتشر گردید.

این کتاب از کارابزارهای اصلی فهرستنویسی تحلیلی و تعیین موضوع منابع به شمار می رود .
هر مدخل کامل سرعنوان‌ های موضوعی، شامل: موضوعی اصلی، تقسیم جغرافیایی، معادل موضوع به انگلیسی، شماره ‌ی رده‌ بندی دیویی، یادداشت دامنه موضوعی، × موضوع انتخاب نشده،  ×× موضوع اعم به موضوع اصلی، ن.ن. موضوع مرتبط به موضوع اصلی، -  تقسیمات فرعی مربوط به موضوع.  

 

راهنما

عضویت در کانال تلگرام