شعر درخت زمستان

شعر درخت زمستان
نویسنده: 
افسانه شعبان‌نژاد

درخت زمستان
چه آرام خواب است

و در زیر برفی که تا زیر زانو رسیده
در اندیشه آفتاب است
درخت زمستان
پر از خواب و رؤیاست
خیالش پر از کودکانی است
که با خنده آنجا بیایند
درخت زمستان
پر از خاطرات گذشته
خیالش پر از قیل و قال و هیاهو
و رؤیای برگ است و برگ است
در خاطر او

افسانه شعبان‌نژاد

راهنما

عضویت در کانال تلگرام