شعر عمو نوروز

شعر عمو نوروز

باز عمو نوروز اومده
با حاجی فیروز اومده

هدیه داره خیلی قشنگ
خوردنی‌های رنگارنگ

سفره هفت سین داره او
نقل و نبات، چلو و پلو

عیدی میده به بچه‌ها
خنده می‌کاره رو لبا

تو این خونه، تو اون خونه
هرکی ببینی، خندونه

انگاری که عروسیه
موقع دیده بوسیه

اطلاعات:
تاریخ انتشار: ۱۳۹۷-۱۲-۱۴ ۱۰:۰۱
نویسنده:
اسدالله شعبانی
دسته‌ها:
متن سفارشی:

عضویت در کانال تلگرام